คู่มือการใช้

คู่มือการใช้และการแก้ปัญหา

คำเตือนและข้อควรระวัง

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้อย่างถ่องแท้ก่อนที่จะประกอบและใช้งาน WiWheels การขับขี่รถไฟฟ้า WiWheels เป็นความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวของบุคคลผู้ขับขี่นั้นๆ ควรใช้รถ WiWheelsแ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น การใช้ WiWheels อย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ ดังนั้น จึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเสมอ ห้ามใช้รถบนถนนสาธารณะ บริเวณที่มีผู้คนคับคั่ง ใกล้กับเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง และห้ามใช้รีโมทคอนโทรลหรือในโหมดควบคุมระยะไกลโดยมีคนอยู่ในรถ

ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโดยตรง

ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังและจะต้องอยู่ในสายตาเสมอเมื่อเด็กนั่งอยู่บนรถ ให้สอนกฎด้านความปลอดภัยให้กับเด็กของคุณก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้รถ WiWheels กฎเหล่านี้ควรจะนำไปใช้กับเพื่อนเล่นของเด็กคนอื่นๆที่ต้องการที่จะขับรถนี้ด้วย

 • อย่าใช้รีโมทคอนโทรลหรือโหมดบังคับระยะไกลถ้ามีคนอยู่ในรถ
 • นั่งประจำที่และคาดเข็มขัดนิรภัย
 • สวมหมวกกันน็อกเสมอ
 • นั่งครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น
 • สวมรองเท้าเสมอ

ให้เด็กอยู่ในพื้นที่ขับขี่ที่ปลอดภัย

 • ให้ออกห่างพื้นที่ที่ไม่เรียบ รถยนต์ ที่รถวิ่ง ถนน ซอกซอย
 • ให้ออกห่างจากทางลาด พื้นผิวที่ลาดเอียง สระว่ายน้ำและแหล่งน้ำอื่น
 • ให้ออกห่างจากพื้นที่ที่อันตรายอื่น
 • ห้ามใช้ในที่มืด

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวมอเตอร์และเกียร์ ให้หยุดรถก่อนที่จะใช้สวิตช์เดินหน้า ถอยหลั้ง และก่อนที่จะสลับเปลี่ยนระหว่งความเร็วต่ำไปความเร็วสูง

ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามใช้สายไฟกับปลั๊กเสียบหรือขนวนหุ้มที่ชำรุดเสียหาย และตรวจสอบให้มั่นใจว่าต่อถูกขั้ว การต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือถึงขั้นเกิดไฟไหม้ได้ รถนี้มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขอให้อย่าแตะชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือหมุน เครือข่ายไร้สายหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งอื่น ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ WiWheels ได้ รถ WiWheels มาพร้อมกับการรับประกันสิบสองเดือน ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือกรผลิต การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง ความเสียหายหรือบาดเจ็บเนื่องจากการประกอบหรือใช้งานไม่ถูกวิธี

รายละเอียดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น

WiWheels Application เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำการเพื่อใช้กับ iPod, iPhone, iPad รวมทั้งโทรศัพท์และแท็บเล็ตแอนดรอยด์ สำหรับอุปกรณ์ Apple นั้น ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 4.3 ขึ้นไป และใช้ได้กับ iPhone 5 สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์นั้น ต้องใช้ Gingerbread 2.3.3 ขึ้นไป
โปรดรับทราบว่า อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่ใช้หน่วยประมวลผล ARM6 นั้นไม่สามารถประมวลผลเสียงและวิดีโอในบางฟอร์แมตได้ ดังนั้น การบันทึกวิดีโอจะต้องทำในลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างออกใปสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ โดยอาจมีผลต่อเฟรมเรต (frame rate) เมื่อหน่วยประมวลผลทำงานถึงกำลังสูงสุดของมัน ปกรณ์แอนดรอยด์ที่ใช้หน่วยประมวลผล ARM7 จะมีประสิทธิภาพในการรองรับวิดีโอฟอร์แมตล่าสุดได้

แบตเตอรี่และการชาร์จ

 • แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ใช่ของเล่น อย่าให้เด็กนำไปเล่น
 • รถนี้มาพร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ และควรเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ที่เหมือนกัน อย่าเปลี่ยนใช้ที่มีขนาดหรือประเภทไม่เหมือนกัน
 • อย่าทำให้ขั้วแบตเตอรี่ลัดวงจร
 • อย่าใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จกับผลิตภัณฑ์อื่นใด
 • อย่าเปิดแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จ
 • อย่าชาร์จแบตเตอรี่โดยวางคว่ำ
 • อย่าทกให้แบตเตอรี่เปียก
 • ตรวจสอบแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและขั้วต่อว่าสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่ ทุกครั้บงที่ชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าตรวจพบว่ามีการสึกหรอหรือชำรุด อย่าชาร์จแบตเตอรี่จนกว่าได้เปลี่ยนส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดแล้ว
 • เปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ใช้รถก็ตาม
 • ถ้าอุณหภูมิในห้องต่ำกว่า 5 องศาสเซลเซียส การชาร์จแบตเตอรี่จะต้องใช้เวลานานอีกประมาณ 3 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับการใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า -5 องศาสเซลเซียส
 • ปิดสวิตช์ไฟก่อนทำการชาร์จ
 • เป็นเรื่องปรกติที่ตัวแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จจะร้อนในระหว่างชาร์จ

 

การชาร์จแบตเตอรี่

ให้ชาร์จเป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้รถเป็นครั้งแรก เวลาการชาร์จปรกติคือ 6 ชั่วโมง และอย่าชาร์จเกินกว่า 8 ชั่วโมง

 

แอพพลิเคชั่น WiWheels สำหรับ iPod, iPhone, iPad และ โทรศัพท์กับแท็บเล็ต Android

การใช้งาน R1, M1 หรือ J1 ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั้น คุณจะต้องใช้ แอพพลิเคชั่น ต่อไปนี้คือลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่นบน iTunes และ Google Play เป็นแอพฯให้ใช้งานได้ฟรี

WiWheels Android App

 1. เปิดเครื่อง WiWheels
 2. รอ 10 วินาทีเพื่อให้เชื่อมต่อกับ WiFi
 3. WiFi ใน WiWheels ได้ตั้งค่าเป็นเราต์เตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อได้ ในเมนูตั้งค่า WiFi ของสมาร์ทโฟนของคุณนั้น ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย "WiWheels"
 4. เปิดใช้งาน WIWheels App. แอพ iOS จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ส่วน Android App จะเปิดด้วยหน้าจอ Start เรื่องทำการเชื่อมต่อแล้ว หมายเลขเครื่อง (serial number) ของ WiWheels จะแสดงบนหน้าจอและภาพ WiFi สีเขียวจะปรากฎบนหน้าจอ เทื่อปุ่ม WiFi สีเขียวปรากฎขึ้นแล้ว ให้กดปุ่มนี้ก็จะทำการเชื่อมต่อ และหน้าจอควบคุมก็จะปรากฎขึ้น
 5. เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอควบคุมพร้อมด้วยวีดีโอสตรีมที่ทำงานในแบคกราวด์

iOS App WiWheels Ride on electric car

Android App WiWheels Ride on electric cars

 

การแก้ไขปัญหา


อาการ


สาเหตุ


การแก้ไข


Smartphone App ตรวจสอบ WiWheels ไม่เจอ


สมาร์ทโฟนไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย 'WiWheels'


ตรวจสอบเมนูตั้งค่า WiFi ในสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อกับเครือข่าย 'WiWheels' รีสตาร์ทแอพใหม่


WiWheels ไม่ได้สร้างเครือข่าย WiFi ให้เชื่อมต่อ


ไม่ได้เชื่อมต่อกับ WiFi หรือปิด


ตรวจสอบว่า ได้ต่อ USB dongle ถูกต้องหรือไม่ รีสตาร์ทรถ WiWheels ด้วยการหมุนปุ่มพาวเวอร์และรีสตาร์ทแอพใหม่ ถ้ายังคงมีปัญหา ควรตรวจสอบขั้วต่อแบตเตอรี่แล้วชาร์จแบตฯใหม่


การเชื่อมต่อกับ WiWheels หลุด


กำลังไฟเหลือต่ำกว่าที่จะใช้งานได้ เพราะว่าการใช้งานหนักเกินไป หรือไฟในแบตเตอรี่เกือบจะหมด


รีสตาร์ท WiWheels และ App หรือชาร์จแบตเตอรี่ใหม่


การเชื่อมต่อกับ WIWheels ไม่เสถียร


ระยะห่างระหว่างตัวรถกับโทรศัพท์ไกลเกินไป หรือมีเครือข่าย WiFi ในพื้นที่นั้นจำนวนมากใช้แชนเนลเดียวกับที่ WiWheels ใช้


ลดระยะห่างระหว่งตัวรถกับโทรศัพท์ลง เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiWheels ใหม่ และรีสตาร์ทแอพใหม่


เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiWheels สำเร็จแล้วแต่ไม่มีวิดีโอสตรีม


กล้อมไม่ได้เชื่อมต่อ หรือแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่าระดับที่จะใช้งานได้


ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของกล้องและรีสตาร์ทแอพใหม่ ถ้ายังคงมีปัญหา ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่


รถ WiWheels ไม่เคลื่อนที่


แบตเตอรี่หมดหรือไม่ได้ต่อ


ถ้าแบตเตอรี่หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าชาร์จแบตเตอรี่แล้วยังคงมีปัญหา ให้เอาที่นั่งออกและตรวจสอบฟิวส์และการต่อแบตเตอร.


แสงและเสียงไม่ทำงาน


แบตเตอรี่หมดหรือไม่ได้ต่อ


ถ้าแบตเตอรี่หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าชาร์จแบตเตอรี่ แล้วยังคงมีปัญหา ให้เอาที่นั่งออกและตรวจสอบฟิวส์และการต่อแบตเตอรี่


รถเคลื่อนที่ช้าหรือมอเตอร์ทำงานหนัก


แบตเตอรี่เกือบหมด


ให้ชาร์จแบตเตอรี่